top of page

תקנון ומדיניות הפרטיות

א. כללי

מחוברות, להלן בית העסק ,הוא אתר תדמיתי לשמלות בגדי ערב ואקססוריז במידות גדולות , ולא ניתן לרכוש מוצרים דרכו. ח.פ 558173316.

לשם נוחות הדברים מנוסחים בלשון נקבה אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

בכל מקום בתקנון ,בשימוש בלשון נקבה הכוונה היא גם לזכר.

.מחוברות שומרות את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מראש

רק האמור בתקנון יחייב את בית העסק מחוברות והוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוחה באתר התדמיתי ובחנות הפיסית ומהווה את הבסיס המשפטי בין הלקוח לחנות.

ב. הליך הרכישה

ניתן לרכוש פיזית בחנות הפיסית של מחוברות ברחוב התעשיה 3 רעננה.

כל המקבלת מידע באמצעות אתר מחוברות מצהירה ומתחייבת כי קראה את התקנון ומסכימה להוראותיו.

רכישת מוצר בחנות הפיסית של  מחוברות נעשה באשראי, בתשלום טלפוני , בביט או בפייבוקס, העברה בנקאית או מזומן.

ג. מדיניות ביטולים

במידה ולקוחה מעוניינת  לבטל את רכישתה לאחר שנקנתה, ניתן לבצע ביטול על פי האופן הבא:

ביטול כתוצאה מפגם

על הלקוחה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו בעודה בחנות. לא ניתן להחזיר מוצר שעבר תיקון או נלבש.

 

החזר כספי יבוצע באופן הבא :

1. עד 2 ימי עבודה לאחר הקניה על פי חוק. בחנות בלבד.

2. בית העסק מחוברות  יאשר את קבלת המוצר לידיו ויזכה את הלקוחה באותה הדרך בה שילמה, בניכוי עמלת ביטול 5% או 100 ש"ח הנמוך מביניהם על פי חוק.      ( עסקה של תשלום אחד תזוכה בתשלום אחד, עסקת תשלומים תזוכה במס התשלומים אשר בוצעה ).

3. ניתן לבצע החלפה לדגם אחר בחנות הפיסית בלבד עד 14 יום מיום הרכישה, או לקבל שובר זיכוי לדגם אחר על אותו סכום הרכישה בחנות הפיסית, כל עוד המוצר לא נלבש ולא תוקן, לדגמי מחוברות בלבד.

4. לא ניתן לבצע זיכוי בכרטיסי דיירקט , לכן הלקוחה תהא זכאית לקבלת זיכוי לקניה אחרת. 

5. לא ניתן להחזיר/ להחליף מחטבים.

ד. כשרות להשתמש באתר :

1. הלקוחה הינה מעל 18 במקרה אחר יצורף אישור אפוטרופוס.

ה. סודיות מידע :

בית העסק מחוברות  מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוחה לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא רשות הלקוחה ,אלא אם הדבר נדרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.

בית העסק מחוברות יאפשר גישה למידע רק לעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

בית העסק מחוברות  נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור במידת האפשר על סודיות המידע , אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון . בית העסק מחוברות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה.

ו. תנאים נוספים :

בית העסק מחוברות לא היה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוחה ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש באתר שלא על פי תקנון זה .

רישומי המחשב של אתר מחוברות בדבר הפעולות המתבצעות דרכו ,יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעילות . כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר החברה לרבות גרפיקה ,עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל ,להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר מחוברות אלא בהסכמתו בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר מחוברות כפופים לזכויות יוצרים על פי חוק.

bottom of page