facebook-domain-verification=qusynl4iz0khfxki1tul4rm4xc5kod
 

תקנון ומדיניות הפרטיות

א. כללי

מחוברות, להלן בית העסק ,הוא אתר תדמיתי וחנות מקוונת למכירת שמלות, בגדי ערב ואקססוריז במידות גדולות ח.פ 558173316.

לשם נוחות הדברים מנוסחים בלשון נקבה אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

בכל מקום בתקנון ,בשימוש בלשון נקבה הכוונה היא גם לזכר.

מחוברות שומרות את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מראש.

רכישת מוצר בחנות המקוונת מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג על פי התקנון .

אם הלקוחה אינה מסכימה לתנאי התקנון ,היא מתבקשת לא לעשות שימוש בחנות.

רק האמור בתקנון יחייב את בית העסק מחוברות והוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוחה באתר התדמיתי ובחנות המקוונת ומהווה את הבסיס המשפטי בין הלקוח לחנות.

ב. הליך הרכישה

כל הרוכשת מוצרים ו/או מקבלת מידע באמצעות אתר  מחוברות מצהירה ומתחייבת כי קראה את התקנון ומסכימה להוראותיו.

רכישת מוצר באמצעות אתר החנות של  מחוברות נעשה באשראי בתשלום טלפוני בלבד, בביט או בפייבוקס, או העברה בנקאית.

יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה .

הזמנתה של הרוכשת לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים :

1. המוצר המבוקש נמצא במלאי.

2. ניתן האישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכשת .

3. כתובת אספקת המוצר נמצאת במפת החלוקה של מחוברות.

אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן לספקו ,תימסר על הודעה לצרכן תוך שלושה ימי עסקים.

אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצויין בהזמנה, ואישור חברת האשראי ,או במקרה של תשלום באפליקציה כדוגמת ביט או פייבוקס – לאחר העברת הכסף לחשבון בכפוף להמצאות המוצר במלאי .

מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או העברת הכסף לחשבון.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים .

אם ההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה . אם לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה ,תהא חברת מחוברות רשאית לבטל את ההזמנה .

ג. אספקת והובלת המוצרים  

מחוברות תספק רק מוצר אשר שולם במלואו וכמפורט לעיל לכתובת הלקוחה אשר נמסר בעת ההזמנה

תוך 4 ימי עסקים באמצעות חברת הפצה והחלוקה ,באמצעות נקודות חלוקה או במשלוח ישיר לבית הלקוחה תמורת תשלום נוסף . או באיסוף עצמי מבית העסק מחוברות ללא תשלום. כתובת בית העסק – התעשיה 3 רעננה .

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

יובהר כי יתכנו ישובים שחברות הפצה והמשלוחים אינן מגיעות לשם ,הלקוחה תוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר או חדר הדואר המצוי ביישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסר בעת ההזמנה  ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפני העניין .

בית העסק מחוברות לא אחראי לכל עיכוב או איחור באספקה ו/או לאי - אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה (כגון שביתות, השבתות וכדו'.).

התקנון של הגוף המשלח יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות  מחוברות ויחייב את הלקוחה.

זמני אספקה כוללים את חישובם של ימי העסקים ראשון עד חמישי, לא כולל ימי שישי -שבת ,ערבי חג וימי חג.

באם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00 בצהריים היא תחשב כבר כביום העסקים הבא .

ד. מדיניות תשלומים, ביטולים והחזרות:

עד 3 תשלומים ללא ריבית .

ביטול לאחר משלוח המוצר

במידה ולקוחה מעוניינת  לבטל את הזמנתה לאחר שהמוצר נשלח אליה, תוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של בית העסק בדואר אלקטרוני womanconnected@gmail.com   תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כהגדרתה להלן, יחזיר בית העסק בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ויגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין בית העסק לבין הלקוחה כאמור (ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). בית העסק יהיה רשאי לבקש מהלקוחה שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה, לפי העניין.

ביטול כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר

על הלקוחה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה שהלקוחה קיבלה את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאית הלקוחה לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום קבלת המוצר, על-ידי הודעת ביטול בדואר אלקטרוני  womanconnected@gmail.com  לשירות הלקוחות של בית העסק, הכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 

החזר כספי יבוצע באופן הבא :

1. כאמור עד 14 יום מיום קבלתו

2. בית העסק מחוברות  יאשר את קבלת המוצר לידיו ויזכה את הלקוחה באמצעות כרטיס האשראי איתו שילמה ובאופן התשלומים אותו בצעה, או לחלופין בתשלום באפליקצית תשלומים, כך יוחזר התשלום בניכוי הוצאות בגין משלוחים ועמלת ביטול על פי חוק. ( עסקה של תשלום אחד תזוכה בתשלום אחד, עסקת תשלומים תזוכה במס התשלומים אשר בוצעה ).

3. אין קבלת החזר כספי על קופון מתנה או קופון הנחה

4. לא ניתן לבצע זיכוי בכרטיסי דיירקט ,לכן הלקוחה תהא זכאית לקבלת זיכוי לקניה אחרת.

5. ניתן לבצע עד 2 החלפות לאותה הזמנה .

6. לא ניתן להחזיר/ להחליף בגדי ים והלבשה תחתונה.

בית העסק מחוברות רשאי לבטל הזמנה כולה או את חלקה :

1. אם נפלה בהצעה טעות סופר.

2. אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות לא חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.

3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

ביטול ההזמנה יימסר לקונה בכתב לאימייל שאותו ציינה בעת ביצוע ההזמנה.

אם יתברר כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי רשאית החברה לבטל או להציע מוצר חילופי שווה ערך.

בוטלה ההזמנה , בית העסק לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר , עקיף ,תוצאתי או מיוחד ,שנגרם ללקוחה ו/או לצד ג' לרבות ,אך לא רק ,נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .

ה. כשרות להשתמש באתר :

1. הלקוחה הינה מעל 18 במקרה אחר יצורף אישור אפוטרופוס.

2. הלקוחה הינה בעלת תעודת זהות ישראלי או דרכון זר תקפים.

3. הלקוחה הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

4. הלקוחה הינה בעלת כתובת אימייל ברשת האינטרנט.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה אתר מחוברות  פטור מלבצע הזמנה :

באם היתה הפרה של  חוקי התקנון

באם נמסרו פרטים מזהים  שגויים במתכוון

באם הלקוחה ביצעה מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ,ו/או המעצבות ו/או מי מטעמו צד ג' כלשהו .

ו. סודיות מידע :

בית העסק מחוברות  מתחייב לא להעביר את פרטי הלקוחה לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא רשות הלקוחה ,אלא אם הדבר נדרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.

בית העסק מחוברות יאפשר גישה למידע רק לעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

בית העסק מחוברות  נוקט אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור במידת האפשר על סודיות המידע , אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון . בית העסק מחוברות לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה.

ז. תנאים נוספים :

בית העסק מחוברות לא hהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקוחה ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש או רכישה באתר שלא על פי תקנון זה .

רישומי המחשב של אתר מחוברות בדבר הפעולות המתבצעות דרכו ,יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעילות . כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר החברה לרבות גרפיקה ,עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל ,להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר מחוברות אלא בהסכמתו בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר מחוברות כפופים לזכויות יוצרים על פי חוק.